Ogłoszenia - z dniem 30.06.2017 strona internetowa będzie przeniesiona na www.jonkowo.pl w zakładce Warkały .

Strona www.solectw0-warkaly.pl  nie będzie działać

 

Podatek bęðzie można opłacić dn.14.05.2017 od 15h00 do 16h00 .    

  Zapraszamy do świetlicy wiejskiej 

 

 

 
 
 

Zapraszamy mieszkańców Warkał  20.05.2017

          na Majówkę 

 
Dla dzieci od 16h-19h

Dla dorosłych od 19h-23h

 

-dmuchany plac zabaw

-konkursy

-animator dla dzieci i dorosłych

-ognisko z kiełbaskami

-słodki poczęstunek

-DJ

- stoisko z napojami 

Organizatorzy: Sołtys z Radą Sołecką

Sponsorzy: Sołectwo Warkały i Gminny Ośrodek Kultury

 
 
 

JCopyright ©2016 Nazwa Firmy, All Rights Reserv

 

JCopyright ©2016 Nazwa Firmy, All Rights Reserv